Tiếng việt English
Luật lao động 2013

Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội Về Luật lao động 2012. (83 trang) ...

Xem tiếp
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Quy trình cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm ngũ ...

Xem tiếp
Quy chuẩn phân loại công trình xây dựng

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 03:2012/BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trinh dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô ...

Xem tiếp
Sửa đổi Luật Luật sư

Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 65/2006/QH11. ...

Xem tiếp
Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi 2013: DNNN phải công khai vốn đầu tư vào Công ty con

Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ...

Xem tiếp
Thủ tục công bố hợp quy VLXD tại TP. HCM

Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND TP. HCM Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng ...

Xem tiếp
Nợ thuế trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại vẫn bị cưỡng chế hải quan

Nợ thuế trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại vẫn bị cưỡng chế hải quan Công văn số 3198/TCHQ-TXNK ngày 11/6/2013 của Tổng cục Hải quan Về việc giải tỏa cưỡng ...

Xem tiếp
Thông tin thuế- Doanh thu 2013 dưới 1 tỷ đồng, bắt buộc nộp Thông báo 06/GTGT

Công văn số 2079/CT-TTHT ngày 28/3/2014 của Cục Thuế TP. HCM về việc thông báo áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (2 trang) ...

Xem tiếp

8 TinTrang : 1
 
Tin tức nổi bật
 
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
+84 (0)909128420
+84 (0)909128420
 
 
Liên kết Website
   
 
Đối tác