Tiếng việt English
Sửa đổi Luật Luật sư
(19/06/2013 11:21)
Luật này sửa đổi các điều khoản liên quan đến chức năng xã hội của luật sư (Điều 3, Luật số 65/2006/QH11) ; Nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư (Điều 6); Các hành vi nghiêm cấm dành cho luật sư (Điều 9); Đào tạo nghề luật sư (Điều 12); Tập sự hành nghề luật sư (Điều 14)... Theo quy định mới thì thời gian đào tạo nghề luật sư được nâng từ 6 tháng lên 12 tháng. Có thêm 3 nhóm hành vi sau đây được đưa vào quy định cấm đối với luật sư: - Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích khác khi thực hiện trợ giúp pháp lý cho các khách hàng thuộc đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; từ chối vụ, việc đã đảm nhận theo yêu cầu của tổ chức trợ giúp pháp lý, của các cơ quan tiến hành tố tụng, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc theo quy định của pháp luật; - Có lời lẽ, hành vi xúc phạm cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình tham gia tố tụng; - Tự mình hoặc giúp khách hàng thực hiện những hành vi trái pháp luật nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian hoặc gây khó khăn, cản trở hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước khác. Các luật sư không được hướng dẫn khách hàng của mình cung cấp các loại tài liệu, vật chứng giả. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013
[Quay lại]

CÁC TIN KHÁC
 Luật lao động 2013 (11/07/2017 11:07)
 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (06/09/2013 05:24)
 Quy chuẩn phân loại công trình xây dựng (21/06/2013 12:41)
 Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi 2013: DNNN phải công khai vốn đầu tư vào Công ty con (19/06/2013 11:17)
 Thủ tục công bố hợp quy VLXD tại TP. HCM (14/06/2013 10:45)
 Nợ thuế trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại vẫn bị cưỡng chế hải quan (14/06/2013 10:42)
 Thông tin thuế- Doanh thu 2013 dưới 1 tỷ đồng, bắt buộc nộp Thông báo 06/GTGT (17/04/2014 06:57)
Trang : 1
 
Tin tức nổi bật
 
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
+84 (0)909128420
+84 (0)909128420
 
 
Liên kết Website
   
 
Đối tác