Tiếng việt English
Một số giải đáp về khởi kiện vụ án hành chính, đất đai
(25/10/2018 11:09)

Giải đáp số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2018 của Tòa án Nhân dân tối cao về việc giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính

Theo Tòa án nhân dân tối cao, án phí của vụ án hành chính được quy định theo từng vụ án, không phải theo từng yêu cầu khởi kiện. Do vậy, trường hợp một người khởi kiện nhiều quyết định hành chính trong cùng một vụ án, nếu có liên quan đến nhau thì được giải quyết trong cùng một vụ án và chỉ thu án phí một vụ (300.00 đồng).

Ngược lại, nếu các quyết định hành chính độc lập với nhau thì phải tách riêng thành nhiều vụ án và lúc này phải nộp án phí riêng theo từng vụ án.

Liên quan đến đất đai, theo giải đáp này, Phiếu chuyển thông tin do Văn phòng đăng ký đất đai lập để (cơ quan thuế) xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai chưa làm phát sinh nghĩa vụ của chủ đất nên không thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

Tuy nhiên, trường hợp Chủ tịch UBND xã không tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định tại khoản 3 Điều 202 Luật Đất đai thì thuộc diện được khởi kiện vụ án hành chính.

Ngoài ra, lưu ý, trường hợp người khởi kiện bổ sung yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến GCN đất đai yêu cầu hủy ban đầu thì phải rút đơn khởi kiện vụ án hành chính để khởi kiện vụ án dân sự. Nếu không rút đơn, Tòa án sẽ tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (yêu cầu hủy GCN) sau khi có kết quả giải quyết vụ án dân sự (tranh chấp đất đai).

Trường hợp ngược lại, nếu đơn khởi kiện thể hiện nội dung yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nhưng người khởi kiện chỉ yêu cầu Tòa án hủy GCN đất đai thì sẽ được thụ lý theo vụ án hành chính, không phải vụ án dân sự.

[Quay lại]

CÁC TIN KHÁC
 Retail market remains attractive to investors in 2013 (13/06/2013 06:15)
Trang : 1
 
Tin tức nổi bật
 
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
+84 (0)909128420
+84 (0)909128420
 
 
Liên kết Website
   
 
Đối tác