Tiếng việt English
DỊCH VỤ
 
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
+84 (0)909128420
+84 (0)909128420
 
 
Liên kết Website
   
 
Đối tác
   
 
 
Thành lập Công ty

Chúng tôi tư vấn các khía cạnh pháp lý và giúp nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để đạt được đăng ký kinh doanh và các giấy phép liên quan thành lập và hoạt động công ty, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của nhà đầu tư tại Việt nam và các quốc gia trên thế giới. Nếu bạn chuẩn bị thành lập công ty, bạn có thể khai thác lợi ích từ các dịch vụ sau đây của chúng tôi:

Tư vấn hình thức công ty

 • Tư vấn các hình thức công ty; phân tích về lợi ích và bất lợi của mỗi hình thức nhằm giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn hình thức công ty cho hoạt động đầu tư, kinh doanh sau này;
 • Tư vấn về tất cả các vấn đề liên quan đến thành lập, tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty và các công ty con.

Soạn thảo tài liệu và đại diện đàm phán

 • Tư vấn thủ tục và tài liệu cần chuẩn bị để thành lập công ty, văn phòng đại diện hay chi nhánh công ty; các điều kiện cần đáp ứng đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện trước khi hay sau khi nộp đơn đăng ký kinh doanh;
 • Soạn thảo tài liệu, như điều lệ công ty, hợp đồng liên doanh, hợp đồng thương mại; thay mặt nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý để thành lập công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty tại Việt nam hoặc các quốc gia khác;
 • Tư vấn và đại diện cho nhà đầu tư đàm phán với các đối tác về nội dung tài liệu, các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức công ty, quyền biểu quyết, thẩm quyền hoạt động của hội đồng quản trị, ban giám đốc, chuyển nhượng vốn, quyền ưu tiên, v.v…

Đạt được các phê chuẩn

 • Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ đơn lên cơ quan thẩm quyền Việt nam và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đơn xin cấp đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh có điều kiện;
 • Đại diện cho nhà đầu tư hoặc tham gia cùng với nhà đầu tư trao đổi với cơ quan thẩm quyền Việt nam về nội dung của hồ sơ xin cấp phép;
 • Đạt được đăng ký kinh doanh thành lập công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty, các giấy phép kinh doanh có điều kiện, v.v...

Tư vấn và đánh giá pháp lý

 • Tư vấn giao dịch kinh doanh, dự án kinh doanh của nhà đầu tư; phân tích những bất lợi và hậu quả pháp lý có thể có và đưa ra những giải pháp cơ cấu lại giao dịch kinh doanh và đầu tư theo hướng có lợi nhất cho nhà đầu tư;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý và thực tiễn liên quan đến giao dịch thương mại với phương án tối ưu về thuế;
 • Tư vấn và thay mặt nhà đầu tư thuyết trình về giao dịch kinh doanh, dự án đầu tư với cơ quan thẩm quyền Việt nam nhằm đạt được sự chấp thuận của các cơ quan này đối với giao dịch kinh doanh, dự án đó.

Các dịch vụ khác

 • Giúp nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục sau khi đã được cấp đăng ký kinh doanh, như xin giấy phép kinh doanh, con dấu, mã số thuế công ty;
 • Giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện; thay mặt nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý và đạt được giấy phép kinh doanh có điều kiện.

 

 

 

 

 

[Quay lại]