Tiếng việt English
DỊCH VỤ
 
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
+84 (0)909128420
+84 (0)909128420
 
 
Liên kết Website
   
 
Đối tác
   
 
 
Bất động sản

Một trong những dịch vụ chính của Công ty là tư vấn và thu xếp các giao dịch về bất động sản. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về giao dịch kinh doanh bất động sản; tư vấn về các khía cạnh của luật pháp liên quan đến bất động sản, bao gồm kinh doanh bất động sản, nhà ở và các vấn đề liên quan đến đất đai. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm thay mặt khách hàng đàm phán, thương thảo và soạn thảo các hợp đồng liên quan đến bất động sản, như hợp đồng thuê, cho thuê thương mại, hợp đồng phát triển bất động sản, hợp đồng xây dựng; tư vấn cho chủ sở hữu bất động sản, nhà đầu tư, bên cho vay tài chính, tổ chức quản lý và phát triển bất động sản, nhà thầu về các giao dịch đầu tư và thương mại liên quan đến bất động sản. Bất kể bạn đã, đang hay sẽ là chủ sở hữu bất động sản, trước khi tham gia vào một giao dịch bất động sản, thuê, mua, bán, cho thuê hay đầu tư trong lĩnh vực này, chúng tôi tin rằng những dịch vụ dưới đây sẽ có ích đối với bạn:

Tư vấn chính sách và điều kiện đầu tư

  • Tư vấn về chính sách và các quy định của Chính phủ Việt nam trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; đưa ra những cảnh báo về những trở ngại pháp lý và trong thực tiễn đối với nhà đầu tư trong lĩnh vực này;
  • Đánh giá khả năng đạt được các phê chuẩn đối với những dự án bất động sản cụ thể của nhà đầu tư; đề xuất những giải pháp hay những điều chỉnh để đạt được những phê chuẩn đó;
  • Tư vấn về loại hình công ty để nhà đầu tư lựa chọn khi tham gia đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Soạn thảo tài liệu

  • Tư vấn cho nhà đầu tư và soạn thảo các tài liệu để đạt được các phê chuẩn đối với một dự án bất động sản cụ thể;
  • Kiểm tra và tư vấn về nội dung những tài liệu dự án nhằm đảm bảo rằng những tài liệu này phù hợp với các quy định của pháp luật;
  • Tư vấn pháp lý về các giao dịch liên quan đến đất đai, bao gồm cả việc kiểm tra địa điểm khu đất nhằm đảm bảo rằng chúng phù hợp với quy hoạch và chính sách phát triển đất đai, đền bù và giải phóng mặt bằng;
  • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến đền bù đất, giải phóng mặt bằng, phát triển và khai thác kinh doanh đất.

 

 

 

 

[Quay lại]