Tiếng việt English
DỊCH VỤ
 
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
+84 (0)909128420
+84 (0)909128420
 
 
Liên kết Website
   
 
Đối tác
   
 
 
Hợp đồng

Chúng tôi chuyên sâu về soạn thảo hợp đồng nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của khách hàng và nâng cao nhận thức về các khái niệm trong thương mại. Dịch vụ của chúng tôi gồm tư vấn về tất cả các vấn đề của hợp đồng; xây dựng cấu trúc và soạn thảo các điều khoản hợp đồng rõ ràng; đánh giá, tư vấn và đàm phán về nội dung hợp đồng. Kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của chúng tôi không chỉ giới hạn ở hợp đồng liên doanh,hợp đồng tín dụng , hợp đồng mua cổ phần, hợp đồng của các cổ đông, hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng đại lý và phân phối sản phẩm, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng xây dựng, hợp đồng thuê đất, hợp đồng thế chấp và cầm cố tài sản, v.v...

Luật sư của chúng tôi hiểu biết sâu rộng về các loại hợp đồng quốc tế, Tư vấn về các vấn đề liên quan đến luật điều chỉnh, lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp, các quy định về giải quyết tranh chấp, xung đột pháp luật, v.v… Chúng tôi có nhiều kỹ năng và nguồn lực để cung cấp dịch vụ ở mức cao nhất cho các giao dịch hợp đồng phức tạp. Chúng tôi luôn quan tâm và tư vấn về những cơ cấu và giải pháp hợp đồng có lợi nhất cho khách hàng về thuế. Nếu bạn đang tham gia vào bất kỳ giao dịch hợp đồng nào, bạn nên khai thác những kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi trong các dịch vụ dưới đây:

Kiểm tra và tư vấn pháp lý

  • Kiểm tra và tư vấn pháp lý về các loại hợp đồng, bao gồm cả các hợp đồng quốc tế; thực hiện các sửa đổi, điều chỉnh nội dung hợp đồng nhằm đảm bảo tính hiệu lực và khả năng thực thi của các hợp đồng đó tại Việt nam.

Cấu trúc và soạn thảo hợp đồng

  • Cấu trúc hợp đồng kinh doanh đáp ứng các giao dịch và mục tiêu kinh doanh của khách hàng;
  • Cơ cấu lại các giao dịch hợp đồng, soạn thảo hợp đồng mới hoặc soạn thảo lại các hợp đồng của khách hàng nhằm tối đa các quyền và lợi ích của khách hàng trong các giao dịch hợp đồng đó.

Đại diện đàm phán hợp đồng

  • Phân tích và đánh giá về giao dịch hợp đồng, và tư vấn cho khách hàng các vấn đề mang tính chiến lược trong đàm phán hợp đồng;
  • Đại diện khách hàng đàm phán về nội dung hợp đồng với đối tác.

 

 

 

 

[Quay lại]