Tiếng việt English
DỊCH VỤ
 
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
+84 (0)909128420
+84 (0)909128420
 
 
Liên kết Website
   
 
Đối tác
   
 
 
Giấy Phép Bán Sản Phẩm

Luật sư và chuyên gia tư vấn kinh doanh của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về pháp lý và các khía cạnh trong kinh doanh sản phẩm. Chúng tôi tư vấn pháp lý và tư vấn về kinh doanh, phân phối và bán sản phẩm tại Việt nam, đặc biệt là dược phẩm và mỹ phẩm. Quy định pháp luật của Việt nam về kinh doanh sản phẩm là rất phức tạp. Bạn nên sử dụng các dịch vụ dưới đây của chúng tôi trước khi quyết định thực hiện thâm nhập thị trường Việt nam:

Tư vấn chính sách và điều kiện

  • Tư vấn về các chính sách, điều kiện và cam kết song phương và đa phương của Việt nam về cấp quyền kinh doanh và dịch vụ phân phối sản phẩm; đề xuất giải pháp nhằm đáp ứng các điều kiện đó cho việc thâm nhập thị trường phân phối Việt nam;
  • Tư vấn về khả năng đạt được giấy phép bán sản phẩm, giấy phép kinh doanh để nhập khẩu và bán sản phẩm cụ thể, đặc biệt đối với dược phẩm và mỹ phẩm; đưa ra những gợi ý hay đề xuất liên quan đến tài liệu chuẩn bị nhằm tăng khả năng sản phẩm được cấp giấy phép bán và lưu thông trên thị trường.

Soạn thảo tài liệu

  • Tư vấn thủ tục, quy trình và các yêu cầu cụ thể cho việc chuẩn bị các tài liệu theo quy định của pháp luật để xin cấp giấy phép bán sản phẩm;
  • Soạn thảo các tài liệu cần thiết và cung cấp các hỗ trợ liên quan đến tài liệu, như biên dịch, thu xếp công chứng, v.v…
  • Kiểm tra và đánh giá các tiêu chuẩn giới hạn áp dụng đối với sản phẩm cụ thể; đề xuất giải pháp và cách thức đáp ứng các tiêu chuẩn giới hạn đó nhằm đạt được chấp thuận của cơ quan thẩm quyền Việt nam về kinh doanh sản phẩm.

Đạt được giấy phép bán sản phẩm

  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan thẩm quyền Việt nam, theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ và thực hiện các điều chỉnh cần thiết đối với hồ sơ; thay mặt khách hàng thực hiện các giải trình và vận động hành lang với cơ quan thẩm quyền Việt nam nhằm đạt được giấy phép bán sản phẩm.

 

 

 

[Quay lại]